Rejestr skarg i wniosków

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze:

 •     liczba porządkowa,
 •     data wpływu,
 •     imię i nazwisko petenta, nazwa instytucji, redakcji itp.,
 •     adres petenta, instytucji, redakcji itp.,
 •     przedmiot odwołania, skargi, zażalenia,
 •     data zlecenia załatwienia,
 •     komu zlecono załatwienie (do kogo skargę skierowano),
 •     termin załatwienia,
 •     data wpływu po załatwieniu,
 •     sposób załatwienia,
 •     data wysłania zawiadomienia,
 •     kogo zawiadomiono,
 •     uwagi.


Rejestr znajduje się na stanowisku pracy w Dziale Organizacji i Kadr
al. Monte Cassino 2, 75 - 412 Koszalin

    pokój Nr 404
    telefon 94 3160309


Podstawa prawna:
Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na podstawie art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Klauzula informacyjna - do pobrania (383 KB)

Wytworzył:
Katarzyna Wawrzynkowska
(2020-01-31)
Udostępnił:
Wawrzynkowska Katarzyna
(2020-01-31 12:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Urbańczyk Magdalena
(2021-07-01 08:55:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki