Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Wspieranie Rodziny - Asystent Rodziny, "Za życiem", Przeciwdziałanie Przemocy, Poradnictwo Specjalistyczne dokument HTML 2024-05-22 11:42:50 MODYFIKACJA
Wspieranie Rodziny - Asystent Rodziny, "Za życiem", Przeciwdziałanie Przemocy, Poradnictwo Specjalistyczne element menu 2024-05-22 11:42:50 MODYFIKACJA
Wspieranie Rodziny - Asystent Rodziny, "Za życiem", Przeciwdziałanie Przemocy, Poradnictwo Specjalistyczne dokument HTML 2024-05-22 11:39:44 MODYFIKACJA
Wspieranie Rodziny - Asystent Rodziny, "Za życiem", Przeciwdziałanie Przemocy, Poradnictwo Specjalistyczne element menu 2024-05-22 11:39:44 MODYFIKACJA
Świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie... dokument HTML 2024-05-21 15:10:01 MODYFIKACJA
Świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej na rzecz osób bezdomnych – cz. III element menu 2024-05-21 15:10:01 MODYFIKACJA
Świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej na rzecz osób bezdomnych – cz. III element menu 2024-05-21 15:07:13 MODYFIKACJA
Świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie... dokument HTML 2024-05-21 14:55:30 UTWORZENIE
Świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej na rzecz osób bezdomnych – cz. III element menu 2024-05-21 14:55:30 MODYFIKACJA
Świadczenie całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej na rzecz osób bezdomnych – cz. III element menu 2024-05-21 14:52:41 UTWORZENIE
Świadczenie usług pogrzebowych obejmujących pochówek osób, w szczególności: bezdomnych, nieznanych, samotnych, dzieci martwo urodzonych i szczątków ludzkich – cz. III element menu 2024-05-21 14:39:03 MODYFIKACJA
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 2024 roku element menu 2024-05-21 14:37:40 MODYFIKACJA
Codzienne przygotowywanie gorącego posiłku z umożliwieniem spożycia na miejscu lub dowozem do mieszkań podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 2024 roku element menu 2024-05-21 14:37:00 MODYFIKACJA
Sprzątanie pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 2024 roku element menu 2024-05-21 14:36:21 MODYFIKACJA
UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 2024 roku element menu 2024-05-21 14:34:29 MODYFIKACJA