Świadczenia z pomocy społecznej, posiłek, stypendia szkolne

OPS-01 Zasiłek stały pdf (78 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-01-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
OPS-01-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (42,5 KB)
OPS-01-03 Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (19,8 KB)

OPS-02 Zasiłek okresowy pdf (87 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-02-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
OPS-02-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (42,5 KB)
OPS-02-03 Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (19,8 KB)

OPS-03 Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy pdf (77KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:

OPS-03-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
OPS-03-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (42,5 KB)
OPS-03-03 Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (19,8 KB)

OPS-04 Posiłek (dzieci i dorośli) pdf (76 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:

OPS-04-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
OPS-04-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (42,5 KB)
OPS-04-03 Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (19,8 KB)

OPS-05 Składka na ubezpieczenie zdrowotne pdf (76 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:

OPS-05-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
 

OPS-06 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pdf (77 KB)
Klauzula informacyjna pdf (407 KB)
Załączniki:
OPS-06-01
Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
OPS-06-02
Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (19,8 KB)

OPS-07 Integracja uchodźców pdf (90 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:

OPS-07-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
OPS-07-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (42,5 KB)

OPS-08 Stypendium szkolne dla uczniów pdf (84,4 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:

OPS-08-01 Wniosek o stypendium szkolne pdf (138 KB)
OPS-08-02 Przykładowy katalog wydatków pdf (53,3 KB)

OPS-09 Zasiłek szkolny pdf (86,4 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:

OPS-09-01 Wniosek (145 KB)

OPS-12 Bilet kredytowany pdf (87 KB)
Klauzula informacyjna pdf (403 KB)
Załączniki:

OPS-12-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)
OPS-12-02 Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (18,8 KB)

OPS-13 Potwierdzenie oświadczeń o sprawowaniu faktycznej opieki pdf (76,2 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)

OPS-14 Schronienie, w tym w domu dla samotnych matek, ojców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży pdf (99 KB)

Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-14-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,5 KB)

ZPS-01 Praca socjalna pdf (76,8 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)

 
Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-24)
Udostępnił:
Urbańczyk Magdalena
(2015-03-24 11:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kopeć
(2024-05-10 08:00:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki