☰ Menu Prawe Menu ☰
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
1.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5.Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uchwała Nr XVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania (PDF, 395 KB).

Uchwała Nr XXVIII/456/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania (PDF, 209 KB).

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest p. Ewa Antoszak - starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01, 506 260 523. Zastępcą Przewodniczącego jest p. Dorota Markowska – starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Zarządzenie nr 412/1383/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 447 KB).

Zarządzenie Nr 656/2198/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 01 sierpnia 2022r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 269 KB).

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Urszula Borzęcka – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Koszalinie,
2) Ewa Antoszak – Starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie,
3) Dorota Markowska – Starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie,
4) Maciej Mikołajczak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie,
5) Witold Czapiewski – Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego,
6) Krzysztof Czubaj – Starszy kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,
7) Paulina Wiśniewska-Basiak – sierżant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie,
8) Ewa Przybyła - Ożóg - psychiatra w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Monada",
9) Teresa Rudzińska – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10) Włodzimierz Wawrzynowski – psycholog Samodzielny Publiczny ZOZ MSW w Koszalinie,
11) Irena Śliwińska – Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON,
12) Agnieszka Filipczuk – Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja”,
13) Marcelina Bielak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 17 w Koszalinie,
14) Agnieszka Dybza-Zienowicz – przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie,
15) Artur Pałgan – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,
16) Przemysław Damrych – mł. chor. Żandarmerii Wojskowej.

Karty monitorowania realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025:

Obszar I - Profilaktyka i edukacja społeczna (DOC, 40 KB)

Obszar II - Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie (DOC, 42 KB)

Obszar III - Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie (DOC, 39 KB)

Obszar IV - Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (DOC, 36 KB)

 

Wytworzył:
Dorota Markowska
(2022-10-27)
Udostępnił:
Markowska Dorota
(2018-01-18 10:08:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Markowska Dorota
(2022-10-27 11:13:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 170019