☰ Menu Prawe Menu ☰
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rodzinna piecza zastępcza

DPZ-01 Świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej pdf (57,9 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-01-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,3 KB)
DPZ-01-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej wyrażające chęć pozostania w pieczy zastępczej pdf (25 KB)
DPZ-01-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażające zgodę na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej pdf (24,5 KB)
DPZ-01-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (29,9 KB)

DPZ-02 Świadczenie wraz z dodatkiem na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę,  która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności pdf (70.1 KB)

Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-02-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (29 KB)
DPZ-02-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej wyrażające chęć pozostania w pieczy zastępczej pdf (25 KB)
DPZ-02-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażające zgodę na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej pdf (24,5 KB)
DPZ-02-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)

DPZ-03 Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do pieczy zastępczej – jednorazowo pdf (55,3 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-03-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (27,5 KB)
DPZ-03-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)

DPZ-04  Utrzymanie lokalu mieszkalnego - dla opiekuna zastępczego pdf (57,7 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-04-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (30,6 KB)
DPZ-04-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)

DPZ-05  Pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla opiekuna zastępczego pdf (56,2 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-05-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (27,8 KB)
DPZ-05-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)

DPZ-06 Dodatek na niepełnosprawne dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej pdf (57 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-06-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28 KB)
DPZ-06-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (60 KB)

DPZ-07 Świadczenie oraz dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zawodowej
umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich pdf (60 KB)

Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-07-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (30 KB)
DPZ-07-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej wyrażające chęć pozostania w zawodowej rodzinie zastępczej pdf (26 KB)
DPZ-07-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażające zgodę na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej pdf (25 KB)
DPZ-07-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (60 KB)

DPZ-08 Pomoc na kontynuowanie nauki pdf (60 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza pdf(389 KB)
Klauzula informacyjna -pomoc społeczna pdf (387 KB)
Załączniki:
DPZ-08-01 Wniosek dotyczący usamodzielnianych w pieczy zastępczej (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (30 KB)
DPZ-08-02 Wniosek - dotyczący usamodzielnianych z placówek MOW, MOS i inne ( druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (26 KB)
DPZ-08-03 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (60 KB)

 

DPZ-09 Pomoc na  usamodzielnienie (243 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza pdf (389 KB)
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna  pdf (387 KB)
Załączniki:
DPZ-09-01 Wniosek dotyczący usamodzielnianych z pieczy zastępczej (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (52.8 KB)
DPZ-09-02 Wniosek dotyczący usamodzielnianych z MOW, MOS i innych (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (52.5 KB)
DPZ-09-03 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (29,9 KB)


DPZ-10 Pomoc dla usamodzielnianych na zagospodarowanie – jednorazowo (244 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza pdf (389 KB)
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna pdf (387 KB)
Załączniki:
DPZ-10-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (50.8 KB)
DPZ-10-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (29,9 KB)


DPZ-11 Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (236 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-11-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (399 KB)
DPZ-11-02 Kwestionariusz danych osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za dzieci przebywające w pieczy (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (63.6 KB)
DPZ-11-03 Oświadczenie o stanie majątkowym (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (31 KB)
DPZ-11-04 Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o prawach i obowiązkach (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (38.8 KB)


DPZ-12 Dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej/dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (81 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-12-01 Wniosek dot. przyznania dodatku wychowawczego (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (114 KB)
DPZ-12-02 Wniosek dot. przyznania dodatku do zryczałtowanej kwoty (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (234 KB)

DPZ-12-03 Wniosek dot. przyznania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (26 KB)
DPZ-12-04 Oświadczenie  o sposobie wypłaty (29,9KB)

DPZ-13 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (29,9 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)

DPZ-14 Kandydaci na opiekuna zastępczego (79 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-14-01 Wniosek o zgłoszeniu się kandydata do pełnienia funkcji pdf (26KB)

Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-24)
Udostępnił:
Urbańczyk Magdalena
(2015-03-24 11:45:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomczyk Kamil
(2021-07-14 12:46:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 170019