Rodzinna piecza zastępcza

DPZ-13 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (29,9 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)

DPZ-14 Kandydaci na opiekuna zastępczego (79 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-14-01 Wniosek o zgłoszeniu się kandydata do pełnienia funkcji pdf (26KB)

OPS-15 Świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej pdf (57,9 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-15-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28,3 KB)
OPS-15-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej o wyrażeniu woli pozostania w pieczy zastępczej pdf (25 KB)
OPS 15-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażeniu zgody na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej pdf (24,5 KB)
OPS-15-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (29,9 KB)

OPS-16 Świadczenie wraz z dodatkiem na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę,  która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności pdf (70.1 KB)

Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS 16-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (29 KB)
OPS-16-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej o wyrażeniu woli pozostania w pieczy zastępczej pdf (25 KB)
OPS-16-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażeniu zgody na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej pdf (24,5 KB)
OPS 16-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)

OPS-17 Dodatek na niepełnosprawne dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej pdf (57 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS 17-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (28 KB)
OPS-17-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (60 KB)

OPS-18 Utrzymanie lokalu mieszkalnego - dla opiekuna zastępczego pdf (57,7 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-18-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (30,6 KB)
OPS-18-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)

OPS-19  Pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla opiekuna zastępczego pdf (56,2 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-19-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (27,8 KB)
OPS-19-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)

OPS-20 Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do pieczy zastępczej – jednorazowo pdf (55,3 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-20-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (27,5 KB)
OPS-20-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (59,9 KB)


OPS-21 Pomoc na kontynuowanie nauki pdf (60 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny pdf(389 KB)
Klauzula informacyjna -pomoc społeczna pdf (387 KB)
Załączniki:
OPS-21-01 Wniosek oprzyznanie pomocy na kontynuowanie nauki (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (30 KB)
OPS-21-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (60 KB)


OPS-22 Pomoc na  usamodzielnienie (243 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny pdf (389 KB)
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna  pdf (387 KB)
Załączniki:
OPS-22-01 Wniosek dotyczący usamodzielnianych (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (52.8 KB)
OPS-22-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (29,9 KB)


OPS-23 Pomoc dla usamodzielnianych na zagospodarowanie – jednorazowo pdf (244 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny pdf (389 KB)
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna pdf (387 KB)
Załączniki:
OPS-23-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (50.8 KB)
OPS-23-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (29,9 KB)


OPS-24 Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej pdf (236 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
OPS-24-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (399 KB)
OPS-24-02 Oświadczenie (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) pdf (31 KB)

Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-24)
Udostępnił:
Urbańczyk Magdalena
(2015-03-24 11:45:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kopeć
(2024-02-02 13:06:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki